ул. Васил Петлешков №18, Варна

+35952313050

Протетично лечение - коронки и мостове

Протетично лечение

Денталното протезиране е един от отраслите на стоматологията, който се занимава с подмяната на липсващите зъби и свързаните с тях меки и твърди тъкани с протези (коронки, мостове, протези), които могат да бъдат фиксирани или подвижни, или могат да бъдат поддържани и задържани от импланти. Протезните конструкции могат да бъдат:

Зъбни коронки

Протезни конструкции, които заместват цялата видима повърхност на зъба над линията на венците. Изработени от метал, металокерамика, или изцяло керамичен (порцелан), коронките се циментират към подготвен зъб със здрави корени. Те често са необходими след лечение на кореновите канали или за възстановяване на фрактурирани зъбни повърхности.

Зъбни мостове

Зъбни мостове

Този метод за заместване на зъби използва съществуващите здрави зъби (наречени опорни зъби) от двете страни на празнината, за да поддържат един или повече изкуствени зъби. Серия от свързани коронки е изработена като едно цяло, което след това е прикрепено към подготвените зъбни опори. Те служат като фундамент за закрепване на коронките за липсващите зъби между тях. Възстановяването с мостови конструкции е тестван във времето метод за заместване на зъбите, но изискват специално внимание при почистването и потенциално компрометират структурата на иначе здравите зъби. Като алтернатива на мостовете, в съвременното възстановяване на липсващите зъби все по- често , се налага имплантното лечение, което в голяма степен намалява нуждата от изпиляване на здрави зъби.