ул. Васил Петлешков №18, Варна

+35952313050

За клиниката

Клиниката е разположена на площ от 65 кв.м. и разполага с два кабинета с модерна апаратура и инструментариум - рентгенов апарат, два микроскопа и апарат за взимане на дигитални отпчатаци, което е предпоставка за постигане на висока ефектвност и отлични резултати при денталното лечение. С основна цел за улеснението на своите пациенти - клиниката разполага и с един от най-съвременните апарати за почистване на зъбен камък и лечение на парадонтит.

Предстои отваряне на новото крило на клиниката с още 2 кабинета.