ул. Васил Петлешков №18, Варна

+35952313050

Д-р Желязко Атанасов

… да съм обективен в оценката за себе си е трудно, защото най-достоверно е мнението на околните за мен. За моите умения могат да кажат моите пациенти, за които съм отделил място в сайта, а за моите знания - моите учители, на които може би тук е мястото да им благодаря за моето професионално израстване. Това са преподаватели от варненския медицински колеж по специалност зъботехника, асистенти и хабилитирани преподаватели от пловдивския дентален факултет, икономическия университет във варна, ръководители на специализацията ми по дентална протетика.

  • през 2000 г. Завърших Медицински колеж - Варна, специалност "Зъботехника" със степен на висшето образование - специалист
  • 2006 г. завърших дентален факултет към Медицински университет - Пловдив със степен магистър
  • 2011 г. завърших Икономически университет - Варна със специалност "Корпоративен бизнес и управление" със степен магистър
  • 2011 г. защитих специалност с 3-годишен курс по дентална протетика (ортопредия) към Дентален факултет - Варна, където съм асистент в периода от 2007 г. до 2015 г.
  • 2011 г. преминах сертифициран курс на обучение по дентална имплантология на системата “alpha bio“, присъствал съм на различни форми на следдипломно обучени
  • през 2020 г. завършвам мастър курс по имплантология и пародонтология при д-р Otto Zuhr и prof. Markus  Hürzeler в Мюнхен.