ул. Васил Петлешков №18, Варна

+35952313050

Д-р Сияна Великова

Д-р Великова завършва с отличен успех дентална медицина в Медицински университет - Варна. От 2015 година работи в клиниката на д-р Желязко Атанасов.

По време на обучението си взима активно участие в кампании, семинари и лекции от АСДМ.

През 2018 г. завършва ортодонтско обучение към Аlexander discipline при доктор Иван Горялов в град Пловдив. Член е на Български изследователски клуб Алекзандър.

През 2019г. участва като обучаващ лекар към всички нива на Аlexander discipline.

Тя редовно посещава семинари и курсове на български и чуждестранни лектори в областта на тези дисциплини. За постигане на отлични резултати д-р Сияна Великова и д-р Желязко Атанасов работят заедно по изготвяне на индивидуален план на лечение за всеки пациент и по комплексното му изпълнение.